Canlı Destek

Çift ve Aile Danışmanlığı

Aileler ve çiftler, sıkıntılı ve sancılı zamanlarında bir desteğe ve değişime ihtiyaç duyarlar. Son yıllarda Çift ve Aile Danışmanlığı ülkemizde de giderek yaygınlaşmakta ve tercih edilmektedir. Aile Çift ve Evlilik Danışmanlığında amaç, aile bireyleri arasındaki çatışmaları çözümlemek, zorlu süreçlerin üstesinden gelmeye destek olmak, bireylerin sağlıklı yönde gelişimini sağlamaktır.

Çift Terapisi, ortak hayat kurduğumuz kişiyle aramızda oluşan iletişimsizlik ve uyum problemleri günlük hayatımızı, huzurlu ve iyi hissetmemizi, odaklanma düzeyimizi derinden etkiler. Çift terapisi, bireysel olarak ilişki sorunları ya da partnerlerin ikisinin de olduğu seanslar olarak gerçekleşir.

Aile Danışmanlığı, ebeveynlerin kendi aralarındaki ve çocuklarla olan ilişkilerinin düzenlenmesi sürecinde yaşanan problemlerin çözümüyle ilgili danışmanlık hizmetidir. Boşanma sürecinde çocukların ruhsal sağlığı, boşanmanın engellenmesi ya da sürecin iyi yönetilmesi, evlilik içinde yaşanan sorunlar, aile içi psikolojik sorunlar ve bunlar gibi konularla ilgili danışmanlık alınabilir.

Çift ve Aile Danışmanlığı - Terapi Odası